HÜRRİYET BUMERANG

kod

ZENGİNLİK DUASI-RISKIN ARTMASI VE ZENGİN OLMA DUASI

Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, 
 

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI

(ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde dualar etmeliyiz. Allah Celle Celelü kendini bilmemiz, insanlara bildirmemiz, sevmemiz ve insanlara sevdirmemiz, anlatmamız için bizi yaratmıştır. Bu asli görevini yapan insanlar er geç manevi ve maddi hazinelere mazhar olurlar. Ayette; “En güzel isimler (Esmâül Hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin.” Araf 180manevi ve maddi rızkımızın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için hangi isimleriyle Allah'a dua edelim diyorsak aşağıda geçen isimlere göre dua edebilir ve şifreler oluşturabiliriz. buyrulmaktadır. Biz duada geçen isimleri ve o isimlerin anlamlarını, açıklamalarını çeşitli eserlerden, Esmaul Hüsna şerhlarinden okuyabiliriz.

nginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, 
ZENGİNLİK DUASI, ZENGİNLİK ŞİFRESİ


Zenginlik Duası 1 

Ya Ganiyy Ya Muğni

Zenginlik Duası 2

Ya Rahmanu Ya Rahim

Ya Latifu Ya Kerim

Ya Ganiyy Ya Muğni

Ya Rezzagu Ya Mukit

Ya Atufu Ya Vehhab

Ya Zel Celali Vel İkram

Zenginlik Duası 3 (CEVŞEN'den Sınırsız Zenginlik Duası)

Ya Vehhab

Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,

Ya eğna min-külli ğaniy

Ey en zengin olan. Ey bütün zenginlerden daha zengin,

Ya ecvedü min-külli cevad

Ey en cömert olan. Ey bütün cömertlerden daha cömert,

Ya eltafü min-külli latif

Ey en lütufkar olan. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,

Ya ekremü min-külli kerim

Ey en çok ikram eden. Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

Ya erhamü min-külli rahim

Ey en merhametli ve lütufkar olan. Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

Ya ehabbu min-külli habib

Ey en Sevgili olan. Ey bütün sevilenlerden daha sevgili Allah’ım.


Dua
Zenginlik Duası 4 :Vakia Suresi 
Zenginli Suresi Diye Bilinen Vakia Suresi’nin Fazileti;

Vakia Suresi’nin Fazileti;sı, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası,  

"Bustanü'l-arîfin" adli eserinin 108. sayfasinda 72. bab'a, "Fakirin zengin üzerine fazileti ve üstünlügü" unvanini vermistir. Lakin zenginligin fezailini de yine güzelce izah etmistir ve söyle söze baslamaktadir:

İnsanlar bu hususta ihtilaf edip bazi kimseler fakir efdaldir demis ve bazilari da zengin efdaldir demisler. Fakat buradaki fakir ve zenginden murad, salih ve sakir olmalari sartiyladir, yoksa her fakir ve her zengin demek degildir. Biz de fakir salihin efdaliyyeti taraftariyiz demislerdir. Zenginin efdaliyyetine kail olanlar Allah Teala'nin su emrine dayanirlar:

"Seni, bir fakir oldugunu bilip de zengin yapmadi mi". (Ed-duha: 8) mealindeki ayet-i kerimedir ki, Cenab-i Peygamber Efendimiz ana rahminde iken pederleri vefat etmislerdi. Babalarindan bir miras almadiklari gibi ancak bir deve ve bir de cariye kalmisti. Sonra Cenab-i Peygamber Efendimiz pek çok infak ve ihsanlarda bulunurlardi ve hatta bazan kendileri aç kalarak varliklarini fakirlere infak edip aç yatarlardi ki, bunlari peygamberlerden baskasinin yapmasina imkan olmaz.

O muhterem alim efendiler de derler ki: "Eger zenginlik efdal olmasaydi, Cenab-i Allah peygamberini bu zenginlik ayeti kerimesi ile övmezlerdi." Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki:

"İttika ile birlikte zenginlik ne güzeldir."

Dikkat ederseniz ittika sart kilinmistir. Zaten Allah korkusu olmayan bir seyde hayir olmayacagi cümleye ma'lumdur.

Hadîs-i serîflerde buyuruldu ki:

“Her kim, Vâkia sûresini her gece bir defa okumayi âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

“Vâkia sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve çocuklariniza ögretiniz.”

Abdullah b. Mesûd’u, ölüm hastaliginda ziyâret eden Hz. Osman (r.a): “Sana bir bagista bulunulmasini emredeyim mi?” dedi. Abdullah, buna ihtiyaci olmadigini söyledi. Hz. Osman; “Senden sonra kizlarina kalir” dedi. O zaman Abdullah onu su cevabi verdi: “Sen kizlarimdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarini emrettim.” Ben, Peygamber (s.a.s)’in söyle dedigini isitmistim:

“Her kim her gece Vâkia sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz” 
(Ibn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282

Zenginl Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, 
Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, Zenginlik Duası, 

RIZIK DUASI, RIZIK ŞİFRESİ

Rızık Duası 1

Ya Rezzagu Ya Mukit

 Ya Zel Celali Vel İkram

Rızık Duası 2

Ya Rahmanu Ya Rahim

Ya Latifu Ya Kerim

Ya Rezzagu Ya Mukit

Ya Zel Celali Vel İkram

LÜTUF VE İKRAM DUASI

Lütuf ve İkram Duası 1

Ya Latifu Ya Kerim

Ya Zel Celali Vel İkram

 
Lütuf ve İkram Duası 2

Ya Erhamerrahimin ve Ya Ekremelekremin
Ya Zel Celali Vel İkram.


Lütuf ve İkram Duası 3

Ya Rahmanu Ya Rahim

Ya Latifu Ya Kerim

Ya Ganiyy Ya Muğni

Ya Atufu Ya Vehhab

Ya Muhsinu Ya Fettah

Ya Zel Celali Vel İkram

Paylaşmak Güzeldir !


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !