HÜRRİYET BUMERANG

kod

İSİM ANALİZİ NEDİR? İSMİN İÇİNDEKİ HARFLER NE İFADA EDER?İSİM FA

İsim falına bakarak karşınızdaki kişi hakkında fikir sahibi olunabilirmiş.. Astrologlara göre durum bu kadar basit..


Nasıl Bakılır?

Fal için sözkonusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki harflerin anlamlarını biraraya getirerek anlamlı sonuç çıkarıyorsunuz.

Örnek-1 : Aranan ad "TUĞBA" olsun, harf tablosundan T-U-Ğ-B-A harflerinin karşılığını bulup alt alta getiriyoruz ve isim falına bakılmış oluyor.  

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.
U,Ü : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.
G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.
B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.
A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Hadi kolay gele...

Harfler & Anlamları

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

Ç : Zevk ve sefa düşkünü kişiliği ifade eder.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

E : ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci birarada yaşayan ve ruhsal gel-gitleri olan kişiliği ifade eder.

F : Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.

G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder

I,İ : Hassas, duygusal ve kırılgan bir kişiliği temsil eder.

J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisidir.

K : Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

O,Ö : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever ve duygularını açığa vurmaktan kaçınan tiplerdir.

P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

S,Ş : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

U,Ü : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.
Harflerin Değişik Kategorilerde Sınıflandırılması

Noktalı ve Noktasız Harfler

Gerek Latin gerekse Arap alfabesinde, genel anlayışa göre, noktalı harfler bulunan isimlerin kişiye etkin güç ve destek sağladığı gibi sorunda getirdiği kabul edilir.

Ancak iki veya üç noktalı harflerin ismin içinde bulunması bazı hallerde kişiyi çok agresif ve hırslı bir insan haline getrirerek olumsuzluğa neden olabileceğine inanılmaktadır.

Arap alfabesindeki tek noktalı harfler(Be,Cim,Zel,Hı,Ze,Dat,Zı,Ğan,Fe,Nun.)

Bu harflerin kişiye risk alma özelliği kazandırdığı için,kişinin yükselmesine yardımcı olan harflerdir.Kişiye yaşama bağlanma ve yükselme hırsı verecektir.

İki noktalı harfler (Te,Kaf)

Bu harflerin kişiyi büyük çapta güçlendirerek yaşamı zorlamalrı özelliği vereceğine kesin bir gözle bakılabilir..Bu durum büyük başarılar getirebileceği gibi bazı hallerde kişinin köşeye sıkışmasına neden olacaktır.

Üç noktalı harfler (Şın)

Bu harfler çok büyük güç işareti olmanın ötesinde önüne geldiği harfin etkisini arttıracaktır.İsminin içinde bu harflerden biri olan kişi  genel olarak büyük riskler alacak ve başardığı kadar da olumsuzluk ve sorun yaşayacaktır.

Harflerin kameri ayın günleriyle özdeşleştirilmeleri

Arap alfabesindeki ilk 14 harfe Arabi cifir kriterlerine göre Nur harfleri denir.Bu harfler ayın ilk gününden mehtap haline gelinceye kadar ki 14 günün temsilcisidir.Bu süreçte ayın ışıklı yüzeyü arttırdığı için bu ilk 14 Nur harfleri olarak kabul edilir.

Buna mukabil 15.günden itibaren ayın yüzeyindeki ışık miktarı azaldığı için son 14 harf ise Zulmet harfleri olarak kabul edilir.Nur harflerinşn kişiyi olumlu,Zulmet harflerinin de olumsuz etkilediğine inanılır.

Harflerin gökteki Ay konaklarının özelliğini taşıdığı kabul edilir.

Örneğin(Elif=Şarteyn,Be=Buteyn,Cim=Süreyya vs….)Her harfin ayın dünya çevresinde döndüğü 28 günden biri ile eşdeğer özellikler taşıdığı kabul edilir.

İsmin içindeki harfler ayın hangi gününü temsil eden harfler oluşursa o günün (Konak diye isimlendirilir)özelliğinin o kişide etkin olarak var olduğu kabul edilir.

Harflerin elementleri

Aynen astrolojide olduğu gibi harflerin de Ateş,hava,su ve toprak gruplarından biriyle ilişkili olduğu ve bu elementlerin taşıdığı kabul edilir.

ekonometrim.org dan alınmıştır...

Paylaşmak Güzeldir !


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !